123. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

1999. január–március

Letöltés

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Deme László: Anyanyelvi mozgalmaink és morális hozamuk (3.)

Balázs Géza: A magyar nyelvművelés állapota. Tudománypolitikai áttekintés, javaslatok (Deme László bevezetőjével)

Gósy Mária: Hibaüzenet kezelése olvasáskor

Nyelvjárásaink

Cs. Nagy Lajos: Néhány fogalom megnevezésének tagoltsága és szóföldrajzi realizációja a felvidéki Medvesalján

A nyelvtudomány műhelyéből

Hadrovics László: Magyar–délszláv szellemi kapcsolatok a középkorban

Nyomárkay István: A bécsi grammatikák és a közép-európai nyelvtanok III.

Bańczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei

Kugler Nóra: Mondattan

Uzonyi Kiss Judit–Tuba Márta: Hány segédigénk van?

Lengyel Klára: A segédigék kérdéséhez. Válasz Uzonyi Kiss Judit és Tuba Márta cikkére

Gondolatok, kisebb írások

Pásztor Emil: A számok helyesírásának néhány kérdése

Szemle

Szathmári István (szerk.): Stilisztika és gyakorlat. (Ismerteti: Szabó Zoltán)

Balázs Géza: Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. (Ismerteti: Fodor István)

A Nyelvőr hírei

Keszler Borbála: Beszámoló a Magyar Nyelvi Bizottság 1998. évi munkájáról

Deme László: Anyanyelvünk szolgálatában (Jakab István 70 éves)

A Nyelvőr postájából

Levente Péter: Csókolom!

Abstracts in English

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT