123. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

1999. április–június

Letöltés

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Nyomárkay István: A nyelvhasználat udvariassági stratégiái II.

Kis Ádám: Az akadémiai helyesírási szabályzat és a számítógép

Nyelv és stílus

Fehér Erzsébet: A stíluselmélet archeológiája

Nyelv és iskola

Laczkó Krisztina: Alaktan – Bevezetés

Balogh Judit: A jelző és az értelmező

Nép és nyelv

Harka Ákos: Tiszafüred környéki halnevek

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A nyelvi jelentés és az emberi tudás

Elekfi László: A magyar szókincs szófaji arányai a Magyar ragozási szótár tükrében

Hell György: A hagyományos és az „új magyar nyelvtan”

Kisebb közlemények

Fenyvesi István: Egy 1849-es orosz dokumentum a magyar nyelvről

Szó- és szólásmagyarázatok

Lévai Béla: Hóstát

Szemle

Országh László–Magay Tamás (szerk.): Angol–magyar nagyszótár. Országh László–Futász Dezső–Kövecses Zoltán (szerk.): Magyar–angol nagyszótár. (Ismerteti: Pajzs Júlia)

Kiss Gábor (szerk.): Magyar szókincstár. (Ismerteti: Szende Aladár)

Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány rövid története. A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai. (Ismerteti: Fodor István)

A Nyelvőr hírei

Domonkos Krisztina–Zsédely Anita: Apáczai-napok a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán

Markó Alexandra–Mártonfi Attila: Egyetemi anyanyelvi napok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1999. február 9–10.

A Nyelvőr postájából

Gaál Imre Péter: ysa – Szófejtési kísérlet

Abstracts in English

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT