123. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

1999. július–szeptember

Letöltés

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: A nyelvi kategorizálás nem tipikus esetei

Vörös Ferenc: A közösségi névadási hagyomány továbbélése a tizenéves korosztályban

Domonkosi Ágnes: A nyelvi viselkedés mintái a televízióban

Nyelv és stílus

Kemény Gábor: A nyelvi kép mint „rendellenesség”

Szathmári István: Az alakzatkutatásról – egy pályázat ürügyén

Nép és nyelv

Pacsai Imre: Magyar–szlovák kulturális és nyelvi kapcsolat jegyei a szlovák népmesékben

A nyelvtudomány műhelyéből

Kertész András: A metanyelvészet mint kutatási program

Nyomárkay István: Szalay Imre magyar nyelvtanának szerb fordítása

Haader Lea: Az alárendelő összetett mondatok általános kérdései

Szili Katalin: Valahol a passzívum és a mediálisok között

Uzonyi Kiss Judit–Tuba Márta: Újra a segédigékről

Szemle

Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár (Ismerteti: Hajdú Mihály)

A Nyelvőr hírei

Minya Károly: Pedagógusjelöltek Kazinczy-versenye Budapesten

Pályázat

A Nyelvőr postájából

Helyreigazítás az ysa szófejtéséhez

Abstracts in English

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
Soros Alapítvány támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT