123. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

1999. október–december

Letöltés

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Kiss Jenő: Az anyanyelvoktatás, a nyelvjárások és a nyelvjárási hátterű iskolások

Bańczerowski Janusz: Nyelvi kommunikációs problémák a mai világban

B. Kovács Mária: A funkcióigés szerkezetek a jogi szaknyelvben

Nyelv és stílus

Kemény Gábor: A nyelvi kép mint „szabályszerűség”

Nyelv és iskola

F. Dornbach Mária: Árulkodó személyragok

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária: Az egyéni hangszínezet és a beszélő felismerésének kísérleti-fonetikai megközelítése

D. Mátai Mária: A névmások története a középmagyar kor végéig

Fehér Erzsébet: A magyar nyelvészeti szövegkutatás irányai, tárgykörei

Fehértói Katalin: Késő középkori kanonoki névsorok

Pete István: A szó szerkezeti és derivációs elemzése

Szemle

Minya Károly: Magyar helyesírási szótár

A Nyelvőr hírei

Beszámoló a Magyar Nyelvi Bizottság 1999. évi munkájáról (Keszler Borbála)

Dezsőné Zemplényi Vera: Tudományos ülés két baranyai faluban

Mártonfi Attila: A Magyar Nyelvőr a világhálón

A Nyelvőr postájából

Holczer József: Csakugyan Speedez meg „beSpeedez” a narkós?

Abstracts in English

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az Oktatási Minisztérium pedagógiai folyóiratok támogatására
kiírt pályázatának a támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT