125. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2001. április–június

Letöltés

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bencédy József: A nyelvi, nyelvhasználati változások belső hatóerőiről

Klaudy Kinga: Mit tehet a fordítástudomány a magyar nyelv „korszerűsítéséért”?

Bańczerowski Janusz: A lengyel nyelv törvényi védelméről

Horváth László: A volna : lenne kettősség kontrollvizsgálata

Bodó Csanád: Nyelvi változások a nyelvcsere és nyelvvesztés folyamatában

Nyelv és stílus

Gáspári László: Mondatösszevonás-típusok és funkcióik Nagy Gáspár költői nyelvében

Nép és nyelv

Rácz János: A farkas állatnév összetett növényneveinkben

A nyelvtudomány műhelyéből

Dezső László: Nyelvi és metrikai típusok a régi magyar népdal verselésének és dallamának jellemzésében

Nyomárkay István: Adalékok a horvát szaknyelv magyar és német mintáihoz

Kugler Nóra: Próbák és szempontok a módosítószók elhatárolásához

H. Varga Márta: A kreol nyelvek kialakulása és az anyanyelv-elsajátítás, nyelvkeletkezés kérdése

Kisebb közlemények

Elekfi László: Személyragozott igekötők?

Rácz János: A marosvásárhelyi Teleki-herbáriumok növényneveihez

Szathmári István: Aprónak látszó tévedések a rádióban, a televízióban és a sajtóban

Szemle

Fehér Erzsébet: A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben (Ismerteti: Szikszainé Nagy Irma)

Dallos Nándor–Perti János: Hosszúhetényi szótár. Hosszúhetényi Honismereti Füzetek 3. (Ismerteti: Szabó József)

Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, aktuális jelentés (Ismerteti: N. Lőrincz Julianna)

A Nyelvőr hírei

T. Molnár István: In memoriam Papp Ferenc

Abstracts in English

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT