126. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2002. január–március

Letöltés

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Pusztai Ferenc: Benkő Loránd nyolcvanéves

Balázs Géza: Grétsy László hetvenéves

Bańczerowski Janusz: Az információ befogadásának módjairól, a vevőre gyakorolt hatásáról, valamint az információs berendezés memóriájának az állapotáról szóló metainformációs igék

Szili Katalin: A kérés pragmatikája a magyar nyelvben

Nyelv és stílus

B. Fejes Katalin: Egy mondat helye a vers koreferenciális szerveződésében. József Attila: „A mindenséggel mérd magad!”

Gáspári László: Retorikai-stilisztikai konstrukcionális egységek grammatikai szerveződése. Nagy Gáspár-kommentárok

Nép és nyelv

Rácz János: Madárneves összetételek a növényvilág terminológiájában I.

A nyelvtudomány műhelyéből

Mátai Mária: A névutók és a névutómelléknevek története

Elekfi László: Szókincsünk nyelvtani alakrendszerének munkálatai a Magyar ragozási szótár megjelenése óta

Pete István: Hangtan vagy hangalaktan?

Kisebb közlemények

A. Molnár Ferenc: Pótlólagos megjegyzések a Halotti beszéd és könyörgés értelmezéséhez

Lengyel Zsolt: A recenzálásról. Válasz Kassai Ilona recenziójára

Szemle

Géza Bárczi: Geschichte der ungarischen Sprache (Ismerteti: Fábián Pál)

Elena Dragoş: Introducere în pragmatică. Casa cărţii de ştiinţă. (Ismerteti: Szabó Zoltán)

Hungaro-Slavica 2001. Studia in honorem Iani Bańczerowski professoris Universitatis Scientiarum de Rolando Eötvös nominatae (Ismerteti: Fodor István)

A. Jászó Anna–L. Aczél Petra (szerk.): A régi új retorika. A. Jászó Anna–L. Aczél Petra (szerk.): A szónoki beszéd részei és a beszédfajták. (Ismerteti: Pethő József)

Balogh Lajos–Ördög Ferenc–Varga Mária (szerk.): Veszprém megye földrajzi nevei IV. A Veszprémi járás (Ismerteti: Szabó József)

Jászay László–Lőrincz Julianna: Variancia az orosz ige paradigmájában (Ismerteti: T. Molnár István)

Fercsik Erzsébet: Helyesírási kalauz I. (Ismerteti: Pásztor Emil)

Adamikné Jászó Anna (szerk.): A magyar olvasástanítás története (Ismerteti: Hangay Zoltán)

A Nyelvőr hírei

Posgay Ildikó: Dialektológiai szimpozion. Szombathely, 2001. augusztus 23–25.

Adamikné Jászó Anna: A 3. Kossuth-szónokverseny és retorikai konferencia

Bańczerowski Janusz: Szaknyelvek és szakmai gondolkodás – nyelvészeti, glottodidaktikai és transzlatorikai implikációk. Varsó, 2001. november 16–17.

Abstracts in English

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT