126. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2002. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Büky László: Deme László nyolcvanéves

Bańczerowski Janusz: A természetes nyelv fogalma a nyelvtudományi paradigmák tükrében

Jakusné Harnos Éva: A nyomtatott sajtó hírei a diskurzuselemzés szemszögéből. A diskurzuselemzés alkalmazása a nyomtatott sajtó kutatásában

Nyelv és stílus

Tátrai Szilárd: Az elbeszélés lehetőségei. Narráció és fokalizáció. Ottlik Géza Iskola a határon és Továbbélők című regényében

Nép és nyelv

Rácz János: Madárneves összetételek a növényvilág terminológiájában II.

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária: A megakadásjelenségek eredete a spontán beszéd tervezési folyamatában

Szili Katalin: Hogyan is mondunk nemet magyarul?

Lőrinczi Réka: Előmunkálatok és adalékok az igeleírás történetének vizsgálatához

Szépe Judit: A nyelvi rendszer egyszerűsítésének tendenciája és változatai az afáziában. A hangtan szintje

Szó- és szólásmagyarázatok

Lévai Béla: Bigecs, Bigécs, Begecs

Szemle

Balázs Géza nyelvstratégiai trilógiája (Ismerteti: Bódi Zoltán)

A Nyelvőr hírei

Zimányi Árpád: „A változás évtizede”. Nemzetközi konferencia a Delhi Egyetemen. 2002. március 13–14.

Balázs Géza: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2001. évi munkájáról

Fodor István: Máté Jakab emlékezete (1926–2001)

Pályázati felhívás

Abstracts in English

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT