126. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2002. október–december

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Deme László: Ismét az Új magyar tájszótárról. Ezúttal a 4. és az 5. kötet kapcsán

Kiss Jenő: Tájszótárírás és tájszótárak

Nyelv és stílus

Pethő József: A halmozás alakzatának néhány elméleti kérdése

Nép és nyelv

Rácz János: Madárneves összetételek a növényvilág terminológiájában IV.

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a nyelv kognitív felfogásához

A. Molnár Ferenc: Az Ómagyar Mária-siralom értelmezése

Laczkó Krisztina: Névmás és helyettesítés

Pátrovics Péter: Néhány gondolat a magyar igekötők eredetéről, valamint aspektus- és akcióminőség-jelölő funkciójuk (ki)alakulásáról

Horváth Iván: Orosz nyelvi elemek Rachmanowa Die Fabrik des neuen Menschen című művében

Szó- és szólásmagyarázatok

K. Németh András: Bántava. Egy Tolna megyei dűlőnév középkori eredetéről

Szemle

A. Molnár Ferenc: Két régi magyar ima az oltári szentségről. A Laskai sorok és párhuzamos szövege a Thewrewk-kódexben (Ismerteti: Haader Lea)

Büky László: Füst Milán metaforahasználatának alapjai (szótárszerű feldolgozásban) (Ismerteti: Kemény Gábor)

A Nyelvőr hírei

Antalné Szabó Ágnes: Az anyanyelv-pedagógia jelene és jövője

A Nyelvőr postájából

Gaál Imre Péter: Migé

A Magyar Nyelvőrnek ez a száma a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT