127. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2003. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Elekfi László: Friss emlékezés egy tartalmas életpályára. Kiss Lajos 1922–2003

Balázs Géza: „Minden házfalat cseréljetek sms-falra”. Sms-fal mint elektronikus graffiti

Dróth Júlia: Egy korszerű szakszótár elkészítésének alapjai

Ágoston Mihály: Ki is a mi egyik szomszédunk? („Minek nevezzelek?”?)

Nép és nyelv

Rácz János: A boglárka nemzetség

Nyelv és iskola

Eőry Vilma: Strukturális nyelvleírás és anyanyelvi oktatás Csehországban és Magyarországon

A nyelvtudomány műhelyéből

Pete István: Korunk nyelvtudományának történeti háttere és jellemzői

Bańczerowski Janusz: Az ábrázolás fogalma a kognitív nyelvészetben

Nádas Tímea: A főnévi igeneves figura etimologicák grammatikai vizsgálata

Papp Kornélia: Magyar Cicero kerestetik!

Szemle

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana (Ismerteti: Gáspári László)

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába (Ismerteti: Kocsány Piroska)

Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? (Ismerteti: Urkom Alexander)

Jürgen Trabant–Sean Ward (eds.): New essays on the origin of language (Ismerteti: H. Varga Márta)

Szikszainé Nagy Irma: A retorikai kérdés rövid tudománytörténete (Ismerteti: Szabó Zoltán)

Georg Trakl: A magányos ősze (Ismerteti: Lőrincz Julianna)

Pályázati felhívás

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT