127. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2003. július–szeptember

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Gósy Mária: A spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüggései

Bańczerowski Janusz: A szaknyelvek szerepe a civilizációs fejlődésben

Rácz János: A Szőlő és Bor

Nyelv és iskola

Szathmári István: Nyelvünk közéleti szerepéről. Értékelő beszéd a Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd verseny győri döntőjén

A nyelvtudomány műhelyéből

Szili Katalin: Elnézést, bocsánat, bocs… A bocsánatkérés pragmatikája a magyar nyelvben

Pete István: Hány esetük van a magyar főneveknek?

Laczkó Krisztina: A mutató névmások funkcionális vizsgálata

Kisebb közlemények

Mizser Lajos: „Csúnya” nevek (?) Avagy szükség van-e névszépítésre?

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Csengővirág és bolondítófű

Szemle

Tamás Forgács: Ungarische Grammatik (Ismerteti: Haader Lea)

Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig (Ismerteti: Szathmári István)

Máté Jakab: A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig. Elméletek, irányzatok és módszerek III. (Ismerteti: Fodor István)

Vászoly Erik: Ausztrália bennszülött nyelvei (Ismerteti: Fodor István)

„Coccinelle”. Chamfrault Catherine, Gál Edit, Tamussin Catherine: Francia nyelv 8–11 éveseknek (Ismerteti: Pálffy Gabriella)

A Nyelvőr hírei

Balázs Géza: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2002. évi munkájáról

Antalné Szabó Ágnes: A szavak súlya. Értékmegőrzés és értékteremtés az anyanyelvi versenyeken

Figler Csilla: Könyvbemutató az Ormánságban

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT