128. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2004. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: Az információ értékéről és feldolgozásáról szóló metainformációs igék a magyar nyelvben

Horváth László: A mennyiség irányította egyeztetésről

Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: A különírás és az egybeírás. Vitaanyag

Nyelv és iskola

Bóna Judit: Tanárjelöltek beszédprodukciója felolvasáskor

Nép és nyelv

Zilahi Lajos: Helyzetkép a biharugrai tájszavak állapotáról

Rácz János: „Egy virág nem tavasz”

A nyelvtudomány műhelyéből

Pete István: A morféma újradefiniálásának szükségessége

Haader Lea: A Nyulak szigeti skriptórium mint műhely

Balogh Judit: Az értelmezői mellékmondat

H. Varga Márta: Rokon funkciójú nyelvtani elemek kognitív szemantikai vizsgálata. A „hiány” kifejezésének lehetőségei a magyarban

Csontos Nóra: Az idézetek jelölésének módja magyar nyelvű nyomtatványokban (a XVII. század közepétől az idézőjel megjelenéséig)

Szemle

Szathmári István (szerk.): Az alakzatok világa 6–10. (Ismerteti: Domonkosi Ágnes)

Šklifov, Blagoj: Za oazširenieto na dialenktnata osiva na bălgarskija ezik i negovoto obnovlevnie ’A bolgár irodalmi nyelv nyelvjárási alapjának kiszélesítése és megújítása’. Sofija, 2002. (Ismerteti: Dudás Mária)

Folyóiratunknak ez a száma
Nemzeti Kulturális Alapprogram és a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT