129. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2005. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Balázs Géza: Az új média új műfaja, az sms-hír – nyelvészeti megközelítésben

Szili Katalin: A be igekötő jelentésváltozásai I.

Heltai Pál: A fordító és a nyelvi normák III.

Nyelv és iskola

Antalné Szabó Ágnes: A tanári beszéd kérdésalakzatai I.

Nép és nyelv

Rácz János: Növénynevekben béka?

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A félelem tartományába tartozó negatív érzelmek konceptualizációjáról

Bánréti Zoltán: Ellipszis az összetett szavak szerkezetében

Péteri Attila: Mondattípus és mondatmodalitás a német és a magyar nyelvben

Bóna Judit: A hadaró és a gyors beszéd temporális sajátosságai

B. Fejes Katalin: A szabad vonatkoztatás empirikus vizsgálata

Kisebb közlemények

Borda Lajos: Egérispán

Szemle

Pethő József: A halmozás alakzata (Ismerteti: Kemény Gábor)

Kovács Magdolna: Code-Switching and Language Shift in Australian Finnish in Comparison with Australian Hungarian (Ismerteti: Szabó Eszter)

Koltay Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata (Ismerteti: Boda István Károly–Porkoláb Judit)

Antalné Szabó Ágnes: Helyesírásunk öröksége (Ismerteti: Balogh Judit)

Lévai Béla (szerk.): Alapinformáció és metainformáció (Ismerteti: Pátrovics Péter)

A Nyelvőr hírei

Gráf Rezső: Rendszer és mozgás. Száz éve született Tompa József

Pomázi Gyöngyi: Beszámoló az első magyar szótárnapról

Folyóiratunknak ez a száma
Nemzeti Kulturális Alapprogram és a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT