130. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2006. július–szeptember

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: Az anya fogalmának nyelvi képe a magyar nyelvben

Ágoston Mihály: Nyelvművelő kéziszótár

Nyelv és stílus

Slíz Mariann: A beszélő nevek mint a posztmodern eszközei

Nép és nyelv

Rácz János: A bak és kecske állatnév növényneveinkben

A nyelvtudomány műhelyéből

Pete István: A határozott tárgyas ragozásról

Navracsics Judit: A korai és a késői kétnyelvű mentális lexikon rendezettségének összehasonlítása

Kiss Margit: Mikor vonzat a birtokos jelző?

Pólya Katalin: A felkiáltó mondatok a középmagyar korban

Kisebb közlemények

G. Bogár Edit: Az etimológus Simonyi és Mariánovics Milán

Kecskés Judit: Valóban megértik a mai diákok az elbeszélő múlt idejű igealakokat?

Szó- és szólásmagyarázatok

Fábián Pál: Kánikula

Szemle

Gósy Mária: Pszicholingvisztika (Ismerteti: Lengyel Zsolt)

H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a kezdetektől a XX. század elejéig (Ismerteti: Büky László)

T. Litovkina Anna: A bőség kellemetes zavara. Gondolatok a Magyar közmondástárról (Ismerteti: Morvay Károly)

Vörös Ferenc: Családnévkutatások Szlovákiában (Ismerteti:  Bíró Ferenc)

Zimányi Árpád (szerk.): A II. egri kiejtési konferencia (Ismerteti: V. Raisz Rózsa)

Keszler Borbála: Írásjel-használati gyakorlókönyv (Ismerteti: Bencédy József)

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT