131. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2007. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Szili Katalin: Az udvariasság pragmatikája

É. Kiss Katalin: Földi János, a nyelvész

Jobst Ágnes: A mi mint a hatalom és a szolidaritás névmása

Balázs Géza: Az sms-folklór – a minimálfolklór nyelvi képe II.

Nyelv és stílus

Pethő József: Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: Nemzeti sztereotípiák a magyar és a lengyel közmondásokban és frazeológiai kapcsolatokban

Csontos Nóra: A kihagyás és megszakítás jelölésének alakulástörténete. A kihagyásjel, a gondolatjel és a három pont használata a 17. század közepétől a 19. század elejéig a magyar nyelvű nyomtatványokban

Gugán Katalin: Az alany és az állítmány egyeztetése a középmagyar korban

Nádas Tímea: Tekintettel egy határozóra – élőnyelvi szempontból

Kisebb közlemények

Kiss Gabriella: „Ezöknec meg irasára, hogy ki lenne vég emleközet senkit nem halhatéc”. Vég- előtagú összetett főneveink történetéhez – Tinódi ürügyén

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Zergefű és társai

Szemle

Szabó Zoltán: Mózes Huba három verstani munkája

Fercsik Erzsébet–Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat (Ismerteti: Balogh Judit)

Folyóiratunknak ez a száma
Nemzeti Kulturális Alap és a Oktatási és Kulturális Minisztérium
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT