131. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2007. október–december

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: A fej nyelvi képe a magyar nyelvben

Balázs Géza: Hatalom és helyesírás

Bíró János: A betűszók írásmódja egy empirikus vizsgálat tükrében

A nyelvtudomány műhelyéből

Imrényi András: A magyar szórend kísérleti modelljei II. Tartományok és viszonyok a magyar mondatban

Batár Levente: A beszólás mint beszédaktus

Szolcsányi Ákos: A heterogén többes szám

Kuna Ágnes: Az orvosi receptről. Beszélt nyelvi elemek a 16–17. századi receptekben

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Vidrafű és társai

Rácz János: A sün a botanikában

Kisebb közlemények

Ágoston Mihály: Gondolatok egy nem létező stratégiáról

Dobozi Eszter: Kodály Zoltán nyelvészeti munkái

Szemle

Balázs Géza: A szóbeliség-írásbeliség paradigma. Benczik Vilmos két könyvéről

Balázs Géza: Párhuzamos fordítások nyelvi megközelítése

Ablonczyné Mihályka Lívia: Gazdaság és nyelv (Ismerteti: Tamás Dóra)

A Nyelvőr hírei

Kováts Dániel: Megépül a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma

Antalné Szabó Ágnes: Ötéves a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport

Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT