132. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2008. július-szeptember

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Keszler Borbála: Fábián Pál (1922–2008)

Heltainé Nagy Erzsébet: A normativitás mint értékszempont a nyelvművelésben és a nyelvi tanácsadásban

Nyelv és stílus

Kemény Gábor: A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében

Baranyiné Kóczy Judit: Orientációs metafórák a magyar népdalok természeti kezdőképeiben

Nyelv és iskola

Laczkó Mária: A minősítés kifejezésére használt szerkezetek a tanulók spontán beszédében

A nyelvtudomány műhelyéből

Danilo Gheno: A Halotti beszéd és az Ómagyar Mária-siralom. Gondolatok és javaslatok

Balázs Géza: A helynevek antropológiai nyelvészeti szempontból

H. Varga Márta: Redundáns jelenségek a magyar grammatikában

Szó- és szólásmagyarázatok

Elekfi László: Garfika, grafikus

Rácz János: Érdekes növénynevek II.

Szemle

Pethő József: Jelentéstan (Ismerteti: Lőrincz Julianna)

Domonkosi Ágnes: Stíluselemzés, trópusok, alakzatok (Ismerteti: Pethő József)

Morvay Károly: Rövid baszk nyelvtan – Euskal gramatika Ilaburra (Ismerteti: Menaker Angelika)

Nyelvőr hírei

Heltainé Nagy Erzsébet: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2008. évi munkájáról)

Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT