133. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2009. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Kiss Jenő: A nyelvjárások és a dialektológiaoktatás Kárpát-medencei magyar szakos hallgatók szemével

Szili Katalin: Kosztolányi a nyelvről (Kosztolányi nyelvszemléletének kérdéséhez)

Nyelv és stílus

Heltainé Nagy Erzsébet: Nyelvi és stílusviták a Nyugatban

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A kommunikációs tér fogalma és szerepe a nyelvhasználatban

Haader Lea: Írásbeli megakadásjelenségek történeti pszicholingvisztikai szemszögből

Balogh Judit: A beszélt nyelvi értelmező

Kisebb közlemények

Havas Ferenc: Hozzászólás a különírás és egybeírás kérdéséhez

Földi Ervin: Hozzászólás Dobsonyi Sándor A tulajdonnevek helyesírásának néhány kérdése a szabályzattervezet tükrében című cikkéhez.

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Érdekes növénynevek IV.

Szemle

Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek (Ismerteti: D. Mátai Mária)

Kótyuk István: Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai (Ismerteti: Bárányné Komári Erzsébet)

Szabó József: Gondolatok Ördög Ferenc Válogatott tanulmányok című kötete kapcsán

Egy sajátos könyvbemutató Szathmári István elnökletével és Juhász Dezső köszöntőjével. Benne: Szathmári István (szerk.): Alakzatlexikon (Ismerteti: Adamik Tamás és Bencze Lóránt); Szathmári István: A magyar stilisztika útja (Ismerteti: Raisz Rózsa és Pethő József)

A Nyelvőr hírei

Szathmári István: Végső búcsú Nyéki Lajostól

A Nyelvőr postájából

Kósa András: Számadás egy tankönyvsorozat megírása után

Magyar Nyelvőrnek ez a száma
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT