134. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2010. január-március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bárdosi Vilmos: Globalizáció, Európa és nyelv. A francia példa

Bańczerowski Janusz: Mi fenyegeti a jövő nemzedék nyelvi kultúráját?

Ludányi Zsófia: A mozgószabályokról

Nyelv és stílus

Balázs Géza: Csoóri Sándor címversének (Idegszálaival a szél) alakzattana

A nyelvtudomány műhelyéből

Szabó József: Régi korok emléke Somogy megye földrajzi neveiben

Szathmári István: Miről árulkodik a Pannóniai ének nyelve és helyesírása?

Boross Viktor: TEST – TÉR – JELENTÉS 1.

Hardi Judit: A félreértés pragmatikai vizsgálata

Vörös Ferenc: Szinkrón magyar családnévatlaszunk térképlapjainak margójára

Kisebb közlemények

H. Varga Márta: Gyermek ~ gyerek

Tóthfalussy Zsófia: A Festetics-kódex „paragrafusjelei”

Szó- és szólásmagyarázatok

Büky László: Bosnyáknyakú tyúk és zsidónyelű kés

Rácz János: Érdekes növénynevek VI.

Szemle

Kálnási Árpád: Debreceni cívis szólások és közmondások (Ismerteti: Balogh Lajos)

Fóris Ágota: Kutatásról nyelvészeknek. Bevezető a tudományos kutatás módszertanába (Ismerteti: Sermann Eszter)

Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Ismerteti: Farkas Tamás)

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint
Nemzeti Kulturális Alap (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT