136. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2012. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyomárkay István: A közép-kelet-európai nyelvek szellemi rokonsága

Szili Katalin: A felszólító módról pragmatikai aspektusból II.

Nyelv és stílus

Büky László: Az ünnep főnév környezetkíséretéről a 14–20. századi irodalmi nyelv alapján

Petykó Márton: A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata

A nyelvtudomány műhelyéből

Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság kapcsolata a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal és az irodalomtudománnyal

Vörös Ferenc: Személynévhasználat és impériumváltások a 20. századi Kárpátalján

H. Varga Márta: A magyar szókészlet hiányos paradigmájú főnevei: a plurale tantumok

Bańczerowski Janusz: A halmaz egyes elemeinek kiemelését jelző például, többek között, először, és így tovább metaoperátorok

Szemle

Szatmári István: Hogyan elemezzünk verset? (Ismerteti: Cs. Jónás Erzsébet)

Szabó T. Attila: Erdély Történeti Helynévgyűjtése I–II. (Ismerteti: Bölcskei Andrea)

Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink. (Ismerteti: Zántó Edina)

Albert Sándor: „A fövenyre épített ház”. A fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai (Ismerteti: Nyomárkay István)

Tüskés Gábor – Lengyel Réka (szerk.): Magyarországi gondolkodók, 18. század. Bölcsészettudományok I. (Ismerteti: Kiss Margit)

A Nyelvőr hírei

Keszler Borbála: Deme László (1921–2011)

Szathmári István: Elnöki megnyitó a Deme László-emlékülésen

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT