136. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2012. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Nyomárkay István: „Szeretsz-e engem?”

Nyelv és iskola

Márton Károly: Kézzel írott szövegek hibajelenségeinek vizsgálata diákok magyardolgozatai alapján

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A szövegen belüli ekvivalencia relációját jelző nevezetesen, vagyis, tehát, azt jelenti metaoperátorok

Pátrovics Péter: Lehetséges-e a „nagy aspektuselmélet”?

Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? – A hangsúly szerepe a lexikális döntésben

Simon Gábor: A magyar rím fonológiai leírása funkcionális-kognitív megközelítésben

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Gyümölcsneveinkhez III.

Balázs Géza: Csúcsforgalom a damaszkuszi úton

Balázs Géza: Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Örkény István 100. születésnapjára

Szemle

Vörös Ferenc: Családnevek térképlapjainak nyelvföldrajzi vallomása (Ismerteti: Farkas Tamás)

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés (Ismerteti: Pethő József)

Pethő József: Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben (Ismerteti: Kemény Gábor)

Winfried Prost: Manipulation und Überzeugungskunst. Wie Sie andere gewinnen und sich vor Fremdsteuerung schützen (Ismerteti: Major Hajnalka)

Duro Blažeka – Nyomárkay István – Rácz Erika: Mura menti horvát tájszótár / Rječnik promurskih Hrvata (Ismerteti: Dudás Előd)

A Nyelvőr hírei

Heltainé Nagy Erzsébet: Laudáció Szathmári Istvánról a Faludi Ferenc Alkotói Díj átadása alkalmából

Balázs Géza: A nyolcvanéves Grétsy László köszöntése

Tánczos Orsolya: Hogyan végezzünk szintaktikai terepmunkát az uráli nyelvekben? Kísérleti szeminárium a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT