138. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2014. október–december

TARTALOMJEGYZÉK

Nyomárkay István: Verbőczy István Hármaskönyvének magyar és horvát fordítása II.

Nyelv és stílus

Kemény Gábor: Krúdy Gyula önéletrajzi regényének szöveg- és címváltozatai. Urak, betyárok, cigányok – Dunántúl(i) (–) Tiszántúl(inál)

Nép és nyelv

Szabó József: A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben

A nyelvtudomány műhelyéből

Kugler Nóra – Markó Alexandra: A hangzásegység és az elemi mondat a beszédben

Gonda Zsuzsa: Digitális szövegek olvasására jellemző stratégiák és mintázatok

N. Fodor János: Mutatvány a Történeti magyar családnévatlasz lexikális térképlapjaiból

Simon Gábor: Az ütemhangsúlyos verselés kognitív poétikai magyarázata

Szemle

Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna (szerk.): A nyelvész, az antropológus és a pszichológus konferenciára mennek… Sokszínű humor – A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai (Ismerteti: Tóth-Czifra Erzsébet)

Minya Károly: Új szavak II. (Ismerteti: Zimányi Árpád)

Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája (Ismerteti: Kárpáti László)

A Nyelvőr hírei

Antalné Szabó Ágnes: Hat éve az anyanyelv-pedagógia és az anyanyelvi nevelés szolgálatában

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.A képhez tartozó alt jellemző üres; mta.png a fájlnév
A képhez tartozó alt jellemző üres; NKA_logo_2012-01-1.png a fájlnév

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT