139. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2015. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Nyomárkay István: Közérthetőségre való törekvés a Tripartitum magyar és horvát fordításában

Nép és nyelv

Csernicskó István – Fedinec Csilla: Nyelvpolitika Ukrajnában, 2015. március

Szabó József: A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 3.

Nyelv és stílus

A nyelvi megformáltság diszkurzív beágyazottsága. Műhelykonferencia az ELTE Stíluskutató csoport szervezésében

Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezető

Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi megformáltság szerepe a kultúra autopoietikus és önreflexív folyamataiban

Kulcsár Szabó Ernő: A jelentés történése az irodalmi műalkotásokban. A beszédszerep nyelvi valósága a Ha negyvenéves… esztétikai tapasztalatában

Fehér M. István: Hermeneutika és nyelvfilozófia – minden nyelvtudomány nyelvisége

A nyelvtudomány műhelyéből

Bóna Judit: Különböző beszédtípusok temporális sajátosságai az életkor és a nem függvényében

Sólyom Réka: Stílus és fogalmi integráció főnév → melléknév szófajváltással keletkezett magyar neologizmusokban

Kisebb közlemények

Büky László: Almandól és mások – A Füst Milán-i líra névadása

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Gyümölcstermő egzotikus növények nevei II.

Szemle

Blaskó Ágnes – Hamp Gábor: Írás 1.0 – Az ötlettől a jól strukturált szövegig (Ismerteti: Kárpáti László)

Benedek András – Nyíri Kristóf (szerk.): A kép ereje. Visual Learning 4: The Power of the Image. Emotion, Expression, Explanation (Ismerteti: Havasmezői Gergely)

Benő Attila: Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban (Ismerteti: Málnási Ferenc)

A Nyelvőr hírei

Gáspár Emese: 7th Terminology Summit 2014: How does social networking affect terminology work? (Hogyan befolyásolja a közösségi háló a terminológiai munkát?) 2014. november 26–28., Barcelona

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT