139. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2015. október–december

TARTALOMJEGYZÉK

Száz éve született Lőrincze Lajos

Balázs Géza: Lőrincze Lajos életműve és öröksége

Kemény Gábor: „Áldassék a lektor!”. Egy régi vita mai tanulságai

H. Varga Gyula: Lőrincze Lajos és a rádiós nyelvművelés

Minya Károly: A toronyőr, akinek nyelve fogalom. Lőrincze Lajos a rádiós ötpercek tükrében

Pomogáts Béla: Lőrincze Lajos az Anyanyelvi Konferencia élén

Pölcz Ádám: Az emberközpontú nyelvművelés és az antik retorikai hagyomány

Hódi Éva: Lőrincze Lajosra emlékezve

Interjúk Grétsy Lászlóval és Lőrincze Péterrel. (Az interjúkat készítette: Balázs Géza)

Nép és nyelv

Szabó József: A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 4. rész

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária: Beszédtervezési diszharmónia és a kitöltött szünetek összefüggései

Szili Katalin: Az inchoativumokról a melléknévi tövű igeképzés kapcsán a magyar nyelvben

Horváth László: Két korpuszok vallomása

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Gyümölcstermő egzotikus növények nevei IV.

Szemle

Peter Trudgill: Sociolinguistic typology (Ismerteti: Kiss Margit)

Benő Attila – Fazekas Emese – Zsemlyei Borbála (szerk): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában (Ismerteti: Málnási Ferenc)

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT