140. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2016. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyomárkay István: Egy téves kritika rövid cáfolata a Tripartitum magyar, horvát és német nyelvű fordításának szöveghűségéhez Veres Balázs, Ivan Pergošić és August Wagner fordítása alapján

Tolcsvai Nagy Gábor: Van: változatok a létezés nyelvi konstruálására

Nép és nyelv

Szabó József: A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 5.

A nyelvtudomány műhelyéből

Balázs Géza: Herman Ottó nyelvészeti munkássága

Tóth-Czifra Erzsébet – Benczes Réka: Piros és vörös színneveink korpuszalapú kognitív vizsgálata

Gyuricza Katalin: Az intertextualitás vizsgálata nyelvészeti szempontból

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Gyümölcstermő egzotikus növények nevei V.

Szemle

Bárdosi Vilmos: Szólások és közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár (Ismerteti: Kárpáti László)

Csernicskó István: Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában (Ismerteti: Gazdag Vilmos)

A Nyelvőr hírei

Tóth Etelka: Beszámoló a Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság 2013. évi tevékenységéről

Tóth Etelka: Beszámoló a Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság 2014. évi tevékenységéről

A Nyelvőr postája

Pesti János: Az öregisten tájszavunkról

Pesti János: Neveljünk sznobokat! (Avagy a magyar nyelvművelő mozgalom alkonya?)

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT