140. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2016. július–szeptember

TARTALOMJEGYZÉK

Bańczerowski Janusz: Néhány reflexió a hallgatás szemantikájáról

Nép és nyelv

Bauko János: Alkalmazott névtudomány, anyanyelvi keresztnévtervezés Szlovákiában

Szabó József: A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 7.

A nyelvtudomány műhelyéből

É. Kiss Katalin: Isa

Keszler Borbála: A régi magyar (15–17. századi) orvosi szavakat és kifejezéseket tartalmazó források és olvasóközönségük

Kuna Ágnes: Személydeixis és önreprezentáció az orvos-beteg találkozáson. Az első személyű deiktikus elemek mintázatai az orvosi kommunikációban

Palágyi László: A verbális humor kognitív nyelvészeti megközelítése – a lexikai vegyítés és a szemantikai újraértelmezés

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Gyümölcstermő egzotikus növények nevei VI.

Vig István: Narancs szavunk eredete – más megközelítésben

Csiszár Zoltán: A középkori hóstátok

Pesti János: A dúdol ~ dudul és tutol ~ tutul igék jelentéskapcsolatairól

Szemle

Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904–2005) (Ismerteti: Korompay Klára)

Gósy Mária: Diszharmóniás jelenségek a beszédben (Ismerteti: Tőke-Farkas Vanda)

Benő Attila – T. Szabó Csilla (szerk.): Az ember és a nyelv – térben és időben (Ismerteti: Málnási Ferenc)

Helyreigazítás

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT