141. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2017. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Szathmári István: Rövid vissza- és előretekintés nyelvtudományunkban konferenciánk kapcsán

Nyelv és iskola

Lengyel Klára: Kísérleti tankönyveinkről

A nyelvtudomány műhelyéből

Bárdosi Vilmos: „Egy szótár, ami nélkül túl kockázatos lenne élni” 50 éves a Petit Robert, a modern egykötetes francia értelmező szótár

Balázs Géza: Hálózatkutatás és nyelvtudomány

H. Varga Márta: Az élő ~ élettelen kategória néhány európai nyelvben

Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd: „Minél nagyobb az égés, annál jobb a sztori!” Egy narratív műfaj sajátosságainak pragmatikai megközelítése

Svindt Veronika: A nézőpontviszonyok és a nézőpontváltás képességének fejlődése óvodás gyermekeknél

Udvardi Anna: A hatékony kommunikáció szerepe az egészségügyi ellátásban – az adherencia problémája és megoldási lehetőségei

Hantó Réka: Gyorsított és normál tempójú szövegek megértése látássérülteknél

Horváth Ildikó: Hivatásos két- és többnyelvűség

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: A Lippia nemzetség fontosabb fajainak elnevezései

Szemle

Rozgonyiné Molnár Emma: Frazeológiai kaleidoszkóp. Tanulmányok magyar szólásokról, közmondásokról (Ismerteti: V. Raisz Rózsa)

Wacha Imre: Kvaterkázás. Anekdoták a XX. század második felének nyelvészeiről, nyelvművelőiről (Ismerteti: Balázs Géza)

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT