141. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2017. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Arany János emlékére

Tolcsvai Nagy Gábor: „Élő mesterünk” – diszkurzusban Arany János nyelvi világával

Pethő József: A képiség jelentésstilisztikája a Toldi estéjében

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv lírai újraalkotása Arany János életművében

Simon Gábor – Tátrai Szilárd: „Tőlem ne várjon senki dalt” – Az elégikus líramodell kidolgozása Arany János költészetében

Kocsány Piroska: Arany János verseinek német fordításairól

Nyelv és stílus

Szathmári István: A magyar reformáció nyelvi hatásáról

Balázs Géza: A legnagyobb költő a legnagyobb magyarról. Széchenyi István születésének 225., Arany János születésének 200. évfordulójára. Arany János: Széchenyi emlékezete

A nyelvtudomány műhelyéből

Kugler Nóra: A szószerkezet-csoportok, illetve a viszonyhálózat („szószerkezet-szövedék”) mintázatainak elkülönítése a magyar leíró nyelvészeti hagyományban

Imrényi András: Egymásbaágyazottság a magyar mondat hálózatos szerkezetében. A láncoktól a buborékokig

Szemle

Veszelszki Ágnes: Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban. Aczél Petra: Kulcs az érveléshez – kulcs a meggyőzéshez

Beke József: Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete I–III. (Ismerteti: Büky László)

Beke József: Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete I–III. (Ismerteti: Pölcz Ádám)

Dürscheid, Christa – Frick, Karina: Schreiben digital. Wie das Internet unsere Alltagskommunikation verändert (Ismerteti: Istók Béla)

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
az Anyanyelvápolók Szövetsége és
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT