142. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2018. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Szabó Gergely: A migráció és a többnyelvűség narratívái amerikai magyarok körében

Nyelv és stílus

Páji Gréta: Megszólítások és említőformák pragmatikai szempontú megközelítése Kosztolányi Dezső szépprózai szövegeiben az Aranysárkány és novellák alapján

Hlavacska András – Krizsai Fruzsina: A napló műfajisága Bram Stoker Drakula című regényében

A nyelvtudomány műhelyéből

Evellei Kata: Főnév-melléknév konverzió magyar háziállatok megnevezésében

Győrffy Erzsébet: Egy online helynévkompetencia-felmérés tanulságai

Szó- és szólásmagyarázatok

Büky László: Wosseggw és rézfaszú

Rácz János: Vizslák fajtanevei

Balázs Géza: A jutasi őrmester. Hadtörténeti-etimológiai nyomozás

Szemle

Bárdosi, Vilmos: Du phrasème au dictionnaire. Études de phraséographie franco-hongroise (Ismerteti: Albert Sándor)

Balázs Géza: Az álom nyelve. Álomesemény, álomemlék, álomelbeszélés, álomértelmezés (Ismerteti: Adamikné Jászó Anna)

Magyari Sára – Bartha Krisztina (szerk.): Nyelv – Közösség – Perspektíva (Ismerteti: Szilágyi-Varga Zsuzsa)

Pécseli Király Imre: Bevezetés a retorikába két könyvben (Ismerteti: Major Hajnalka)

Jakab László – Hlavacska Edit: Csokonai-szókincstár III. – Csokonai költeményeinek szótára I–II. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 13.) (Ismerteti: Büky László)

A Nyelvőr hírei

Tóth Etelka: Hőnyi Ede 1935–2017

Balázs Géza: A „Mátra-vidék mindenese”. Fülöp Lajos 85 éves

Tóth Etelka: Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága 2016. évi tevékenysége

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT