143. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2019. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelv és stílus

Adamikné Jászó Anna: A stilisztikai kategóriákról

Balázs Géza: Temesi-textusok. Temesi Ferenc: 49/49

Nyelv és iskola

Jánk István: Lingvicizmus a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál

A nyelvtudomány műhelyéből

Szathmári István: Dayka Gábor Grammatikai feljegyzések című, kéziratban fennmaradt, magyar nyelvű, nyelvészeti jellegű írásáról

Tolcsvai Nagy Gábor: A szimulációs (szubjektív) temporalitás a magyar igekötőben

Gósy Mária – Pregitzer Márta: Ikergyermekek beszédfeldolgozási folyamatairól

Balogh Andrea – Veszelszki Ágnes: Udvariasság és sértés a számítógépes játékokban – pragmatikai szempontból

Kozmács István: A magyar bemegy és az udmurt pš̀rš̀nš̀ ’bemegy/bejön’ igék tipológiai tanulsága

Szemle

Három körösztyén leány. Az első magyar nyelvű dráma. Közreadja: Dömötör Adrienne (Ismerteti: Zelliger Erzsébet)

Vácziné Takács Edit: Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján (Ismerteti: Büky László)

Beke József: Bánk bán szótár. Katona József Bánk bán című drámájának szókészlete (Ismerteti: Blankó Miklós)

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT