145. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2021. október–december

TARTALOMJEGYZÉK

Benő Attila: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat lexikográfiai és terminológiai kutatásairól

Benő Attila – Lanstyák István – P. Márkus Katalin – M. Pintér Tibor: A Termini magyar–magyar szótár és adatbázis szerkezeti és szerkesztési sajátosságai

Kolláth Anna – Lehocki-Samardžić Anna – Vukov Raffai Éva: Az oktatás terminológiája a Termini-szótárban – délszláv nyelvi kontaktusban

Szoták Szilvia: Országspecifikus oktatási terminusok terminológiai és szociolingvisztikai elemzése a Termini magyar–magyar szótár példái alapján (Ausztria)

Csernicskó István – Márku Anita: Ízelítők a Termini magyar–magyar szótár kárpátaljai anyagából

A nyelvtudomány műhelyéből

Tolcsvai Nagy Gábor: Mondá – mondta. A folyamatos és az egyszerű múlt idő konstruálási mintázatai 19. századi naplókban

Pomázi Bence: A neki az ő élete szerkezettípus a -nak/-nek rag grammatikalizációjában

Baditzné Pálvölgyi Kata: Előretolt dallamcsúcsok és emelkedő dallamok a magyar eldöntendő kérdések hanglejtésében

Szemle

Tódor Erika-Mária: Hétköznapi kétnyelvűség. Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én a romániai magyar iskolában (Ismerteti: Szabó Gergely)

Benő Attila – Péntek János (szerk.): Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában (Ismerteti: Lechner Ilona és Márku Anita)

A Nyelvőr hírei

A. Jászó Anna: Benczik Vilmos 1945–2021

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap,
az Anyanyelvápolók Szövetsége
és a Magyar Nyelvőr Alapítvány.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT