146. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2022. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Tőkés László válaszai Balázs Géza kérdéseire: „Magyar vallás”: Ragaszkodnunk kell az anyanyelvű szolgálathoz

Mit akarunk? (Szarvas Gábor 1872-es programadó írása)

Balázs Géza: A Magyar Nyelvőr története (1.) Szarvas Gábor Nyelvőre (1872–1895)

Bősze Péter (összeállítása): Szakavatatlanok véleménye a nyelvről, nyelvünkről, az orvosi nyelvről és a nyelv használatáról. Böngészés a Magyar Orvosi Nyelvben megjelent írásokban

TANULMÁNYOK

Kovács László: Márkanevek: a márkakutatás és a nyelvtudomány metszéspontjában

Büky László: Egy Krúdy-novella ábrázoltságrendjéről: Ifjú évek

KISEBB ÍRÁSOK

Arday Géza: Tamási Áron tájnyelvének irodalmi és stílusértéke

SZEMLE

Bincze Diána Ibolya: Tóth Péter: Nyelvjárási és tudománytörténeti tanulmányok (Ismertetés)

Tuba Márta: H. Varga Gyula: A befolyásolás formái a médiában. Szándék, hatás, forma és tartalom (Ismertetés)

Ferenczi Gábor: Balázs Géza: Jelentés a magyar nyelvről (2016–2020) (Ismertetés)

EGYEBEK

Pátrovics Péter: Bańczerowski Janusz professzor 80 éves

Büky László: Emlékezés Deme Lászlóra

Tomesz Tímea: H. Varga Gyula emlékére

Nádasdy Ádám: Kálmán László (1957–2021)

A Nyelvőr postája

Új szavak, kifejezések

Rezümék, Szerzőink

TELJES SZÁM LETÖLTÉSE

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Petőfi Kulturális Ügynökség,
a Nemzeti Kulturális Alap és az MTA.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT