146. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2022. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Lőrincze Péter válaszai Balázs Géza kérdéseire: „Folyamatosan értékelni a nyelvhasználat kérdéseit a Kárpát-medencében”

TANULMÁNYOK

Kövecses Zoltán: A NEMZET fogalma másként

Lantay Gyula: Idegen eredetű, jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő főnevek tárgyesete a magyar nyelvben

Pölcz Ádám: A mondattani elemzés életszerűségéről

SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK

Büky László: A zekszer nyomában

Sántha Attila: Az „ördögi ármányos” Klézsén. Elsül a kapanyél – de töpéncs nélkül

Kicsi Sándor András: Lant és cimbalom

Rácz János: A kölönték neveinek történeti-etimológiai vizsgálata

SZEMLE

Cs. Jónás Erzsébet: Simigné Fenyő Sarolta: Életünk és a színek

Kiss Anita: Sebestyén Zsolt – Minya Károly (szerk.): Emlékkönyv Mizser Lajos tiszteletére

Andok Mónika: H. Varga Gyula (szerk.): A befolyásolás formái a médiában. Szándék, hatás, forma és tartalom

EGYEBEK

Simonyi Zsigmond: Beköszöntő (1896)

Balázs Géza: A Nyelvőr története (2.)

H. Tóth István: Őrzők a strázsán. A csehországi szórványban élő magyarok nyelve, kultúrája

Tuba Márta: 3. European Language Resource Coordination (ELRC) műhely-konferencia Magyarországon

Terdikné Takács Szilvia: Útjára indult az Élő magyaróra

Kovács László: Lengyel Zsolt (nekrológ)

Balázs Géza: Bolla Kálmán (nekrológ)

A Nyelvőr postája

Új szavak, kifejezések

DOKUMENTUMOK

Szegedi Törvényszék: Anyakönyvi ügyben hozott közigazgatási határozat jogszerűségének vizsgálata

TELJES SZÁM LETÖLTÉSE

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
a Petőfi Kulturális Ügynökség,
Nemzeti Kulturális Alap és az MTA.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT