146. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2022. július–szeptember

TARTALOMJEGYZÉK

„A kisebbségi politika célja: a nyelv és kultúra fenntartása”. Várady Tibor jogászprofesszort kérdezi Balázs Géza

TANULMÁNYOK

Adamikné Jászó Anna: A Véres könyv és a leplező nyelv. Jókai török témájú novellái az 1850-es években

Deák-Sárosi László: Dallamhangsúly a magyar versben

H. Tomesz Tímea – Jánk István: A közösségvállalás rítusai a sportban. Esettanulmány a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokságon történt szívleállás kapcsán

Rádics Réka: A szeretet poétikai természetrajza a Portugál szonettek című kötetben

GÁRDONYI 100

Keller Péter – Nagy János Ádám: Az Egri csillagok szövegváltozatai

M. Mester Katalin: Gárdonyi Géza „Fel, nagy örömre…” című karácsonyi énekének szövegváltozatai

SZEMLE

Tuba Márta: M. Mester Katalin: Maratoni interjú Fekete Istvánról ifj. Fekete Istvánnal

Nagy Natália: Sebestyén Zsolt: Kárpátalja helységnevei

Constantinovits Milán: Pölcz Ádám: A nyelvművelés retorikai gyökerei. A nyelvhelyesség retorikai alapjainak hagyományáról

Bernáth Csilla: Balázsi József Attila – Kiss Gábor: Jókai-enciklopédia

EGYEBEK

Magyar Nyelvőr: Beköszöntő (1920)

Balázs Géza: A Magyar Nyelvőr története (3.) Balassa József Magyar Nyelvőre (1920–1940)

Pölcz Ádám: Anyanyelvünk, gondolkodásunk gazdagítója. Adamikné Jászó Anna 80 éves

Balázs Géza: A Mátra-vidék mindenese. Fülöp Lajos 90 éves

A Nyelvőr postája (Minya Károly)

Új szavak, kifejezések (Balázs Géza – Minya Károly)

Korrektorversenyek (B. G.)

TELJES SZÁM LETÖLTÉSE

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:

a Petőfi Kulturális Ügynökség,

Nemzeti Kulturális Alap és az MTA.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT