147. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2023. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Herczeg Zsolt: Nem lesz hősi halott a muszáj Herkulesből. Beszélgetés Balázs Gézával, a Magyar Nyelvőr felelős szerkesztőjével

Pátrovics Péter: Slavica sunt, non leguntur, avagy miért lehet fontos a hungarológus számára a szláv nyelvek ismerete?

Büky László: Virtuális szimbólumok

Adamikné Jászó Anna: A sokoldalú Jókai: két különböző novella az 1860-as évekből. Retorikai-stilisztikai elemzés

PETŐFI 200

Demeter Szilárd: Születésnapodra

Lőrincz Julianna – Lőrincz Gábor – Istók Béla: A motívumismétlések hálózatos összefüggései Petőfi vers- és prózaszövegeiben

Deák-Sárosi László: Anapesztus vagy daktilus? – Petőfi Sándor Szeptember végén és Áprily Lajos Március című versének ritmusáról

JOGI NYELV

Arató Balázs: A végrendeletek értelmezésének egyes kérdései

Szöllősi-Baráth Szabolcs: A normavilágosság követelményének vizsgálata a közbeszerzési jogszabályok esetén

SZEMLE

Gaál Edit: Kemény Gábor: Tanuljunk magyarul is!

Cs. Jónás Erzsébet: Tuba Márta: „Cégére egy tündér”. Szövegtípusok az oktatásban és a kutatásban

Balázs Géza: Tamás Ildikó: „Adj netet!”

EGYEBEK

Balázs Géza: Százötven éves a Magyar Nyelvőr – A reformkor tényleg nyomot hagy

Terdikné Takács Szilvia: Deák-Sárosi László új verstanáról

N. Császy Ildikó: Posgay Ildikó (1947−2022)

A Nyelvőr postája

Új szavak, kifejezések

TELJES SZÁM LETÖLTÉSE

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:

a Magyar Kultúráért Alapítvány,

Petőfi Kulturális Ügynökség

és a Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT