147. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2023. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Balázs Géza: Balassi „hat” földrészen. Beszélgetés Molnár Pállal, egy nemzetközi irodalmi díj alapítójával

TANULMÁNYOK

Czine Ágnes: Az áldozat fogalmának változása és jelentéstartalmának sokszínűsége

Móser Anna – Szűts Zoltán: A nyelvtanulást támogató digitális eszközök

Gőgh Előd – Kővári Attila: Latin és görög eredetű tudományos kifejezések túlélése a neveléstudományban egy monográfia alapján

Gráfik Imre: Futballutánzó játék: a gombfoci

SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK

Pacsai Imre: Magyar szólások és közmondások párhuzamai a török nyelvekben

Büky László: Lábász

Sántha Attila: Él-e még Forrófalva Moldvában?

Balogh Lajos: Özönnövény, özönállat

SZEMLE

Vitéz Ferenc: „Az éji folyó csillaga”. Szikszainé Nagy Irma: Intertextuális tükrök

Pölcz Ádám: Csimpánzteszttel a nyelvkeletkezés kutatásáért. Sverker Johansson: A nyelv eredetéről

Kiss Anita: Balázs Géza: A Magyar Nyelvőr viharos története (1872–2022)

Balázs Géza: „Régi mácsaiassan mëgfésülve”. Villányi Péter: Galgamácsai népmesék és mondák

EGYEBEK

A Nyelvőr postája

Új szavak, kifejezések

Balogh F. András – Minya Károly – Pölcz Ádám – Balázs Géza: Az év szavai, 2022

TELJES SZÁM LETÖLTÉSE

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:

a Magyar Kultúráért Alapítvány,

Petőfi Kulturális Ügynökség

és a Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT