147. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2023. október–december

TARTALOMJEGYZÉK

Kornya István: A Tragédia kimeríthetetlen. Beszélgetés Vidnyánszky Attilával, a Nemzeti Színház igazgatójával

TANULMÁNYOK

Ferenczi Gábor: Nyelvi adat és adatinformatizálás: adalékok egy nyelvföldrajzi kutatási projekt elméleti keretéhez

Nagy Balázs: Illetlen nyelvhasználat a rozsályi népmesékben

Erdélyi Kiara: Rosszul lesz vagy berosszul? Hálózatelvű összehasonlító vizsgálat

Minya Károly – Kovács Alexandra: „Bemozgózzuk, vagy sem?” A mozgószabály alkalmazásának problematikája

JOGI NYELV

Tahin Szabolcs: A jogalkotó nyelvi cselekvéséről: kimondott és ki nem mondott nyelvi tartalmak a jogszövegekben

Gombos Péter – Nagyházi Bernadette: Bírósági ítéletek szövegeinek nyelvi sajátosságai

PETŐFI 200

Lőrincz Julianna – Lőrincz Gábor – Istók Béla: A színnevek funkciója Petőfi Sándor prózai műveiben és drámájában

SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK

E. Bártfai László: Az idő vasfoga

Büky László: Téj pírito és gombaforma réz

Rácz János: Koloska

Villányi Péter: Az Óperenciás-hegyektől az Óperenciás-tengerig. 140 éves nyomozás a Magyar Nyelvőrben

SZEMLE

Adamik Tamás: Deák-Sárosi László: A háromszólamú vers. Új magyar verstan

Balázs Géza: A középkori Magyarország településeinek atlasza (főszerkesztő: Faragó Imre, tematikus szerkesztő: Lelkes György)

Gózon Ákos: Az agresszió nyelve. Balázs Géza – Dede Éva: Agresszió és nyelvhasználat

NYELVŐR-HÍRMONDÓ

H. Tóth István: Élő magyaróra tábor

A Nyelvőr postája

Új szavak, kifejezések

TELJES SZÁM LETÖLTÉSE

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:

Petőfi Kulturális Ügynökség

és a Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT