126. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515 2002. április–június TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Büky László: Deme László nyolcvanéves Bańczerowski Janusz: A természetes nyelv fogalma a nyelvtudományi paradigmák tükrében Jakusné Harnos Éva: A nyomtatott sajtó hírei a diskurzuselemzés...