129. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515 2005. július–szeptember TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Deme László: A nyilvános megszólalás kultúrája Bańczerowski Janusz: A „mond” komponenst tartalmazó metaszövegbeli operátorokról Szili Katalin: A be igekötő jelentésváltozásai...