132. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515 2008. január–március TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Gósy Mária: „R” hangok: kiejtés, hangzás, funkció Nyelv és stílus Szathmári István: Az alakzat vitatott alapkérdései az alakzatlexikonban Nép és nyelv Kiss Jenő: Az első tájszóközlésektől...