132. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515 2008. október–december TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Fischer Márta: Az európai uniós fordítás és terminusalkotás magyar vonatkozásai Zimányi Árpád: A magyar helyesírás szabályzatának változásairól. A kis és nagy kezdőbetűk. A tulajdonnevek...