138. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515 2014. július–szeptember TARTALOMJEGYZÉK Nyomárkay István: Verbőczy István Hármaskönyvének magyar és horvát fordítása I. Nyelv és stílus Putz Orsolya: A figyelemmel kapcsolatos konstruálási műveletek szerepe Trianon konceptualizálásában A...