142. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515 2018. január–március TARTALOMJEGYZÉK Szabó Gergely: A migráció és a többnyelvűség narratívái amerikai magyarok körében Nyelv és stílus Páji Gréta: Megszólítások és említőformák pragmatikai szempontú megközelítése Kosztolányi Dezső szépprózai...