144. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515 2020. január–március TARTALOMJEGYZÉK Nyelv és stílus Tátrai Szilárd – Ballagó Júlia: A stílustulajdonítás szociokulturális szituáltsága. Funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés A nyelvtudomány műhelyéből H. Varga Márta: A szófajjelölő...