144. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515 2020. október–december TARTALOMJEGYZÉK A nyelvtudomány műhelyéből Honti László: A magyar nyelv 1. személyeket jelölő morfémái Gósy Mária: Szóidőtartamok ismétlésben és spontán beszédben gyermekeknél H. Varga Márta: Igemód és mondatmód. A...