DIGITALIZÁCIÓ, PEDAGÓGIA, LINGVISZTIKA

ISSN 1585-4515

147. évfolyam 2023. december 5. szám (különszám)

TARTALOMJEGYZÉK

Szűts Zoltán – Szűts-Novák Rita: A social media és az okoseszközök kommunikációs jellemzőinek hatása a pedagógiára. Elméleti alapvetés a kommunikáció és a neveléstudomány kapcsolatáról

Szőke-Milinte Enikő: Pedagógiai kommunikáció az információs társadalomban

Mogyorósi Zsolt – Virág Irén: Konstrukció és narratíva. A „szakmai Én” megjelenítése tanárjelölti portfóliókban

H. Tomesz Tímea: A digitális távoktatás fonák helyzetei. A karanténoktatás tanári kommunikációjának paródiája

Pölcz Ádám: Disszociáció a pedagógiai kommunikációban

Balázs László: Az iskolai kommunikáció egy rejtett dimenziója – szalutogén pedagógiai kommunikáció

Tomori Tímea: A LEGO® eszközökkel támogatott tanulás hatása a kommunikációs kompetencia fejlesztésére

Schlichter-Takács Anett – Csimáné Pozsegovics Beáta: Múzeumi tanulási lehetőségek digitális technológiákkal – nyelvi múzeumok példáival

Arató Balázs – Balázs Géza: Hol a tudás, amit elvesztettünk az információban? A digitális pedagógia diszkurzív-intuitív megközelítése antropológiai és jogi nézőpontból

TELJES SZÁM LETÖLTÉSE

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:

a Magyar Kultúráért Alapítvány,

Petőfi Kulturális Ügynökség

és a Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT