Magyar Nyelvőr

Alapítva 1872-ben

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának folyóirata

Megjelenik évente négyszer (januárban, áprilisban, júliusban és októberben) nyomtatott és online formában

Szerkesztették:

Szarvas Gábor (1872–1895)

Simonyi Zsigmond (1896–1919)

Balassa József (1920–1940)

Beke Ödön (1946–1953)

Lőrincze Lajos (1954–1993)

Keszler Borbála (1994–2021)

Védnöki testület:

Lőrincze Péter (a VOSZ elnöke, főtanácsadója)

Temesi Ferenc (Kossuth-díjas író, az MMA tagja)

Tőkés László (református lelkész, püspök, az Európai Parlament korábbi alelnöke)

Prof. dr. Várady Tibor (jogász, Harvard University, CEU)

Nemzetközi tanácsadó testület:

Prof. dr. Fedosov, Aleksandrovich Viktor (Vlagyimiri Állami Egyetem, Oroszország)

Dragaschnig, Edina MA (Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria)

Prof. dr. Lizanec, Petro (Ungvári Állami Egyetem, Ukrajna)

Prof. dr. Mifsud, Mari Lee (Rhetoric and Communication Studies, University of Richmond, USA)

Prof. dr. Sivonen, Jari (University of Oulu, Finnország)

Szerkesztőbizottság:

Prof. dr. Aczél Petra (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest)

Prof. dr. Adamikné Jászó Anna, az MTA doktora (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)

Prof. dr. Balázs Géza (Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad)

Dr. habil. Büky László PhD, az MTA doktora (Szegedi Tudományegyetem, Szeged)

Prof. dr. Hidasi Judit (Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest)

Dr. Horváth Péter Iván PhD (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest)

Prof. dr. Cs. Jónás Erzsébet, az MTA doktora (Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza)

Dr. habil. Kovács László PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Szombathely)

Prof. dr.  Kövecses Zoltán, az MTA doktora (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)

Dr. habil. Minya Károly PhD (Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza)

Dr. Pölcz Ádám PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest)

Prof. dr. Steklács János (Pécsi Tudományegyetem, Pécs)

Dr. habil. Szűts Zoltán PhD (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger)

Felelős szerkesztő: Prof. dr. Balázs Géza

Szerkesztők: Dr. habil. Minya Károly PhD, Dr. Pölcz Ádám PhD

Munkatársak: Barta Éva, Takács Róbert, Dr. Vesszős Balázs PhD

Tördelés, arculat: Fancsek Krisztina

Nyomda: Könyvpont Nyomda, Budapest

A szerkesztőség címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2.

A szerkesztőség e-mail-címe: magyarnyelvor@mnyknt.hu

A felelős szerkesztő közvetlen e-mail-címe: balazs.geza@gmail.com

Honlap: www.mnyknt.hu

A folyóirat elektronikus változata és archívuma a világhálón:

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának repozitóriuma

Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága

Kiadó: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága

Felelős kiadó: Dr. habil. Arató Balázs PhD, a Társaság elnöke

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2.

Telefon: +36-30-318-9666

E-mail: irodavezeto@mnyknt.hu

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest
E-mail: hirlapelofizetes@posta.hu. Telefon: +36-1-767-8262
Egyes szám ára: 1500 Ft, éves előfizetés (4 szám): 6000 Ft (2023-ban).

Kapcsolat: irodavezeto@mnyknt.hu

Postacím: H-1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2.

Telefon: +36-30-318-9666