130. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2006. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Honti László: A magyar nyelv őstörténetének kutatása és a vele kapcsolatos felelősség

Kiss Jenő: Döbrentei Gábor és a magyar nyelv ügye

Nyelv és stílus

Szathmári István: Faludi, a stílusújító

Nép és nyelv

Rácz János: Összetett növényneveink ló- előtaggal II.

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária–Bóna Judit: A megakadásjelenségek javítása a beszédmegértésben

Fóris Ágota: A szótári információk és a szaknyelvi normák viszonya

Horváth László: Egy középmagyar korpusz faktitív szerkezetei

Boronkai Dóra: A dialógus mint különböző szövegek közötti párbeszéd

Kuna Ágnes: „Magyarország szikláin”. A magyar sziklamászóutak nevei

Szemle

Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima ’A horvát nyelv érintkezése európai nyelvekkel’ (Ismerteti: Nyomárkay István)

Máthé Dénes: A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti magyar közéletben (Ismerteti: Kemény Gábor)

Balázs Géza: A világháló nyelve. Észrevételek, továbbgondolások Bódi Zoltán könyvével kapcsolatban

Nyíri Antal: Szófejtések és nyelvtörténeti tanulmányok (Ismerteti: Molnár Zoltán Miklós)

Keszler Borbála: Írásjeltan. Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története (Ismerteti: Fehértói Katalin)

Bencédy József: Mi újság a stilisztikában?

Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében (Ismerteti: Batár Levente)

Régi magyar szövegek nyelv- és művelődéstörténeti kommentárokkal (Ismerteti: Révay Valéria)

Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Szórend és értékszerkezet (Ismerteti: Cs. Jónás Erzsébet)

Szilágyi N. Sándor: Elmélet és módszer a nyelvészetben különös tekintettel a fonológiára (Ismerteti: Szabó Zoltán)

Ami kimaradt a Lőrincze-kötetből

Bencédy József: „Így is jó, úgy is jó”

A Nyelvőr hírei

Balázs Géza: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2004. évi munkájáról

 

Hibaigazítás

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT