136. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2012. október–december

TARTALOMJEGYZÉK

Egynyelvű szótáraink és a nyelvhasználat. Az Anyanyelvápolók Szövetségének és az MTA Nyelvtudományi Intézetének közös konferenciája

Grétsy László: Megnyitó

Pusztai Ferenc: Egynyelvű szótáraink és a nyelvhasználat

Az előadáshoz kapcsolódó korreferátumok

Szathmári István: Korreferátum az Egynyelvű szótáraink és a nyelvhasználat című előadáshoz

Keszler Borbála: A szakszótárakról. A régi magyar orvosi nyelv történeti szótárának tervéről

Ittzés Nóra: Nyelvhasználat és szótári ábrázolás viszonya a korpuszalapú szótárban

Heltainé Nagy Erzsébet: Nyelvhasználati minősítések, a helyes-helytelen a tanácsadói gyakorlatban

Kiss Gábor: A magyar lexikográfia újabb eredményei, hiányosságai és feladatai

Kemény Gábor: Összegzés, zárszó

Nyelv és stílus

Büky László: „…testben, lélekben tisztán…” A test(részek) kontingenciái és értékállapotaik Füst Milán költői nyelvében

Laczkó Mária: Hogyan érzékeljük a stílust? Szleng kifejezések vizsgálata percepciós és produkciós szempontból

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A frazeológia mint az emberi világkép tükröződése

Bártházi Eszter: A topik jelenségének relevanciája a megnyilatkozáspéldány, a megnyilatkozástípus, valamint a mondat szintjén

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Gyümölcsneveinkhez V.

Szemle

Farkas Tamás (szerk.): Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. XIV–XVII. század (Ismerteti: Vörös Ferenc)

Markó Alexandra (szerk.): Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig (Ismerteti: Bata Sarolta)

Cs. Nagy Lajos: Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza (Ismerteti: Király Lajos)

Peters Isabella: Folksonomies. Indexing and Retrieval in Web 2.0. (Ismerteti: Veszelszki Ágnes)

Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban (Ismerteti: Dudás Előd)

Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben (Ismerteti: Rozgonyiné Molnár Emma)

Jakab Oszkár: Madárnévkalauz. A Kárpát-medence madarainak kalauza (Ismerteti: Rácz János)

A Nyelvőr hírei

Heltainé Nagy Erzsébet: Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2010. évi munkájáról

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT