138. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2014. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Szili Katalin: A hanghatások és az emberi testrészek mozgásainak képe a magyar nyelvben

A nyelvtudomány műhelyéből

Szabó József: A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben IV.

Dömötör Adrienne: A kihalt kötőszók történetének egyik fejezete: a íI>hogyki típus létrejötte és használata

H. Varga Márta: A „szabályosság ~ szabálytalanság” jelentése a morfológiában

Horváth Viktória: Beszédtervezési és önellenőrzési folyamatok kilencéves gyermekeknél

Baranyiné Kóczy Judit: Referenciapont, -szerkezet és -lánc a népdalok térszemantikai konstrukciójában

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Erdei gyümölcsök II/1. Fajnevek a Rosa nemzetségben

Pesti János: A tök jó nyelvi szerkezet előzményeiről

Szemle

Kovács László: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban (Ismerteti: Benczes Réka)

Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe (Ismerteti: Rozgonyiné Molnár Emma)

Bollettino. Dizionari e ricerca filologica (Ismerteti: Kiss Margit)

Knapp Éva – Tüskés Gábor (szerk.): Az Esterházy család és a magyarországi művelődés. Képek és szövegek a XVII–XIX. századból (Ismerteti: Kiss Margit)

Bárdosi, Vilmos – González Rey, María Isabel: Dictionnaire phraséologique thématique français–espagnol. Diccionario fraseológico temático francés–español (Ismerteti: Pethő-Szirmai Judit)

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT