128. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2004. július–szeptember

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Szili Katalin: A bókra adott válaszok pragmatikája. Adalékok a szerénység nyelvi megnyilvánulásához a magyar nyelvben

Bódi Zoltán: Az írás és a beszéd viszonya az internetes interakcióban

Érsok Nikoletta Ágnes: Sömös, sumus, írj vissza

Simon László: A magyar állatfajnevek helyesírása

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A jelentés metainformációs mutatói a szövegben

Pete István: Zérók és nem zérók, kis pro-k és nagy PRO-k a magyarban

Fejős Edina: A -kod(ik)/-ked(ik)/-köd(ik); -lkod(ik)/-lked(ik)/-lköd(ik); -skod(ik)/-sked(ik)/-sköd(ik) képzős igék

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: Egy soknevű szőlőfajta

Szemle

Boda István Károly–Porkoláb Judit: A hipertext alkalmazása szövegek értelmezésében (Ismerteti: Szabó Zoltán)

Elekfi László: Helyesírásunk egy cikksorozat tükrében. Szabályok és gyakorlati tanácsok Graf Rezső korábbi írásaiban

Adamik Tamás–A. Jászó Anna–Aczél Petra: Retorika (Ismerteti: Bódi Zoltán)

Király Lajos: Nyelvjárási és névtani vizsgálatok Somogyban (Ismerteti: Nemesné Kis Szilvia)

Nádasdy Ádám: Ízlések és szabályok – Írások nyelvről, nyelvészetről 1990–2002 (Ismerteti: Batár Levente)

A Nyelvőr hírei

Zimányi Árpád: Pásztor Emil (1925–2004)

Szabó József: Zárszó egy magyar nyelvészeti konferenciához

Folyóiratunknak ez a száma
Nemzeti Kulturális Alapprogram és a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT